Lex est dictamen rationis

Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír Kašuba, advokát
So sídlom v Martine, Holubyho ul. č. 51

tel. :043/4224546

mobil: 0908 051 727

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

zapísaný v zozname advokátov SAK pod ev. č. 5669

JUDr. Jaroslav Čierny, advokát
So sídlom v Martine, Holubyho ul. č. 51

zapísaný v zozname advokátov SAK pod ev. č. 5307

tel.:043/4224546

mobil: 0915 879 860

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.